Villa Villekulla barnehage

GledeMestringLek - Læring

Hva er vi gode på? 

 

Vi møter, ser og anerkjenner hvert barn.

 

Vi engasjerer oss i hvert enkelt barn.

 

Vi tilrettelegger for et godt språkmiljø for barna .

 

Vi byr på oss selv i lek og i hverdag.

 

Vi organiserer hverdagen til det beste for både barn og personalet.

 

Vi tilrettelegger for barnas behov og jobber bevisst med inkludering.

 

Vi har høy kompetanse, erfaring og kunnskap om barn.

 

Relasjonen mellom voksne og barn er preget av glede og kjærlighet.

 

 

Barnehagens satningsområder 2024-2025: 

  • Barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
  • Barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.