Klær/utstyr tilpasset årstidene

Vi har laget en oversikt over utstyr og klær det er lurt å ha i barnehagen.

Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 

Rammeplanen kap. 5