En god start på barnehagelivet

Vi gir ditt barn et godt utgangspunkt

Vi inviterer til besøksdager før sommerferien hvor alle de nye barna og foreldre kan bli kjent med barnehagen og personalet. Bruk gjerne også barnehagens uteområde på ettermiddager og i helger.

 • Ved å delta på foreldremøter, blir dere kjent med oss, de andre foreldrene, rutiner, barnehagens pedagogiske praksis og mye mer.
 • Bidra til at vi blir kjent med barnet deres ved å dele den kunnskapen dere har om barnet.
 • Dere kjenner barnet best hjemme, og vi kjenner barnet best i barnehagen. Sammen kan vi skape en god oppvekst for barna. 
 • Når du er trygg på deg selv og situasjonen, bidrar du til at barnet føler seg trygg.
 • Snakk positivt om barnehagen og alle oss i barnehagen, alle voksne er like mye verdt.
 • Opplever dere usikkerhet eller det er noe annet, så be om en samtale. Vi snakker gjerne med dere.
 • Lurer du på noe er vi tilgjengelige. 
 • Fortell barnet når du skal gå og når du kommer for å hente. Hold avtalene som du har gjort med barnet. Husk alltid å si «Ha det» før du går.
 • Det er mange inntrykk for et nytt barn, korte dager i begynnelsen kan være lurt.
 • Vis interesse for det som skjer i barnehagen.
 • Tilpass rutiner sånn at overgangen mellom hjem og barnehage ikke blir så stor. Bruk sommeren på å lære barnet å sove i vogn hvis barnet ikke er vant til dette, la barnet ha en kjent kosebamse/klut eller smokk for å ha når de skal sove i barnehagen.
 • Bidra til at morgenrutinene hjemme gir barnet en rolig start på dagen.
 • Vær tilgjengelig på telefon.

Å begynne i barnehagen

Når barnet skal begynne i barnehagen ønsker både vi og dere foreldre at barnet skal få en så god start som mulig. Vi har derfor satt opp noen punkter som er med på å gi barnet en myk start.

 1. Den første dagen bør barnet ha en kort dag, hvor en av foreldrene er til stede hele tiden.
 2. Den andre dagen kan barnet ha en noe lengre dag, og kan også være litt i barnehagen uten mamma eller pappa. Dere må være tilgjengelige slik at vi kan ringe dersom barnet bør hentes før avtalt tid.
 3. Den tredje dagen kan barnet ha en mest mulig normal dag. Det betyr at barnet kan leveres og hentes til de tidspunkt som dere vil benytte senere. En av dere må være tilgjengelig, slik at vi kan ringe hvis vi ser at barnet synes dagen blir vanskelig. Det kan da være behov for at barnet blir hentet tidligere. Har man mulighet, kan det være lurt å ha litt kortere dager de første ukene da det er mange nye inntrykk for barnet.

Ingen barn er like, og vi kan derfor ikke vite hvordan ditt barn vil takle en oppstart i barnehagen. Noen barn finner seg til rette med en gang, mens andre barn kan trenge lengre tid.

Forventinger:

Mye spennende første gang i barnehagen. Dere, barnet deres og vi har forskjellige forventinger til hverandre.

Hva gir vi barnet ditt?

 • Barnet møter blide og trygge voksne som tar deg imot på morgen.
 • Barnet får leke ute, være med på turer i skoger og kanskje til biblioteket o.l..
 • Barnet får god tid til å spise lunsj.
 • Barnet får sove godt i vognen sin mens en sovevakt sitter og passer på barnet og de andre som sover.
 • Barnet blir sett og hørt.

Hva kan du forvente av oss?

Barnet ditt skal få oppleve å være en del av et felleskap

Vi jobber aktivt bl.a. gjennom lek og moro med å etablere vennskap. Vi legger til rette for at alle skal få leke med andre, oppleve å få en venn og lære å beholde denne.

Vi skal være gode rollemodeller

Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme.

Vi skal ha lekekompetanse

Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først. Leken har en stor verdi i barns utvikling.

Vi skal se det beste i barnet ditt

Alle barn er unike. Barnet ditt skal få oppleve anerkjennelse og glede sammen med andre barn og voksne.                                 

Hva ønsker vi av deg

God og positiv kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. 

Du som forelder bør derfor:

 • Ta et felles ansvar sammen med oss om barnets trivsel og utvikling.
 • Gi beskjed til oss hvis noen andre enn deg skal hente barnet.
 • Møt til utviklingssamtaler og foreldremøter.
 • Spør oss om råd dersom du lurer på noe.