Kurreduttene

Avdeling for barn 0-3 år

Kontakt oss

Kurreduttene

Kurreduttene er småbarns-avdelingen vår, med barn i alderen 0-3 år. Vi har et kompetent personale bestående av barnehagelærere, pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere.

Vi jobber for å skape et trygt miljø som fremmer lek, læring og danning.

Gjennom dagen deler vi ofte opp barna i mindre grupper på ulike rom. Å dele inn i mindre grupper mener vi er med på å styrke relasjoner mellom barn-voksne og barn-barn, det enkelte barnet blir lettere sett og kvaliteten i leken øker.

Vi har samlingsstunder med fokus på språkstimulering. Samlingene bærer preg av temaer vi jobber med i løpet av året og består av lek, sang og fortelling. De eldste barna har også gruppe hvor de undrer og fordyper seg i ulike temaer. 

Vi har et stort uteområde som er inndelt i en lekeplass for de små barna, en større lekeplass og et skogsområde. 

Tilvenning er noe vi bruker mye tid til her hos oss. Vi er opptatte av å danne trygge og gode relasjoner med barna som starter hos oss, samt deres foreldre. Vi tilrettelegger for besøksdager og god informasjonsutveksling før oppstart slik at barna skal bli kjent med oss og omgivelsene. 

Telefon daglig leder: 917 73 983

Terese Foynes

Pedagogisk leder

Rikke Klaveness Tuengen

Barnehagelærer

Daniel Imsrud

Pedagog

Anette Larsen

Pedagogisk medarbeider

Ivona Hob-Hartai

Pedagogisk medarbeider

Tuva Westgaard Skogby

Praksiselev