Kurreduttene

Avdeling for barn 0-3 år

Kontakt oss

Kurreduttene

Kurreduttene er småbarn-avdelingen vår, med 9 barn i alderen 0-3 år. Vi har et kompetent personale bestående av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter.

Avdelingen vår er oppkalt etter disse og består av barn i alderen 0-3 år, og et personale på fem stykker. Her er vi både barnehagepedagoger, fagarbeidere og assistenter som jobber for å skape et trygt miljø som fremmer lek, læring og danning.

Gjennom dagen deler vi ofte opp barna i mindre grupper. Avdelingen vår kan deles opp med et stort fellesrom og et litt mindre rom med tilgang til puterom. Vi benytter oss også av Sjørøverøya som er et stort lekerom i underetasjen som stor og liten avdeling deler på. Å dele inn i mindre grupper mener vi er med på å styrke relasjoner mellom barn-voksne og barn-barn, det enkelte barnet blir lettere sett og kvaliteten i leken øker.

Gruppene kan være tilfeldige, men vi deler også inn i alder med de yngste og de eldste.

Hver dag har vi samlingsstunder med fokus på språkstimulering. Samlingene bærer preg av temaer vi jobber med i løpet av året og består av lek, sang og fortelling. De eldste barna har også gruppe en gang i uken hvor de undrer og fordyper seg ekstra.

Vi er opptatte av at alle barna skal være ute minst en gang om dagen. Vi har et stort uteområde som er delt inn i skogen, stor og liten side. Vi varier på hvor vi er, om det er sammen med stor side, eller trekker oss tilbake på liten side. En gang i uken har vi fast turdag hvor vi går tur i nærmiljøet enten opp i skogen eller til en lekeplass. De yngste deltar fra våren til høsten, mens de eldste går så lenge været tillater det.

Tilvenning er noe vi bruker mye tid til her hos oss. Vi er opptatte av å danne trygge og gode relasjoner med barna som starter hos oss, samt deres foreldre. I 2021 startet vi for første gang med overgangsobjekt. Barnehagen velger ut et overgangsobjekt som barnet får når de besøker oss for første gang. Barna tar med objektene hjem og blir kjent med det. Objektet møter de igjen når de starter i barnehagen og er med på å danne en bru mellom barnehagen og hjemmet.

Telefon: 489 57 183

Terese Foynes

Stedfortreder

Siri Rognli Wickstrøm

Pedagogisk leder

Gintare Straigyte

Assistent

Malin Imsrud

 

Assistent / vikar

Andre ansatte