Minner for livet

Vi gir ditt barn de gode opplevelsene som varer livet ut.

En hverdag med glede og mestring

Villa Villekulla barnehage er en to-avdelings barnehage som holder til på Framnes i Sandefjord. Huset vårt er estetisk inspirert av Pippi både utvendig og innvendig, og stemningen på huset bærer også preg av Pippis ånd. Barnehagen har et stort uteområde som barna kan leke på. Vi mener at glede, mestring, lek og læring skal stå sentralt i barnehagehverdagen.

Trafikksikker barnehage

Vi ble godkjent som trafikksikker barnehage, 26 oktober 2021. Det betyr at trafikksikkerhet er en tydeligere del av barnehagehverdagen vår og vi har et ekstra fokus på dette i barnehagen og på turer. Vi har utarbeidet sjekklister og rutiner for når barn blir levert og hentet, turer i skog og turer med kollektivtransport/taxi

Trafikksikker oppvekst

Barn har rett på en trygg og god oppvekst, der trafikksikkerhet inngår. Trafikksikkerhet er de voksnes ansvar, og vi er rollemodeller for barna vi har i barnehagen. Hvis holdninger og vaner etablerers tidlig vil det være lettere å tenke trafikksikkerhet videre i livet. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Trafikk i rammeplanen

I rammeplanen står det «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.»

Ønsker du å prate med oss i Villa Villekulla barnehage?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt for en hyggelig prat

Kontakt oss