Minner for livet

Vi gir ditt barn de gode opplevelsene som varer livet ut.

En hverdag med glede og mestring

Villa Villekulla barnehage er en to-avdelings barnehage som holder til på Framnes i Sandefjord.

Barnehagen har et stort uteområde der barna også kan leke i en egen skog.

Vi mener at glede, mestring, lek og læring skal stå sentralt i barnehagehverdagen.

Trafikksikker barnehage

Vi er godkjent som trafikksikker barnehage. Det betyr at trafikksikkerhet er en tydeligere del av barnehagehverdagen vår og vi har et ekstra fokus på dette i barnehagen og på turer. Vi er opptatt av å være gode rollemodeller for barna. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert syklister.

Vanntilvenning

Hvert år gjennomfører vi vanntilvenning med 4 og 5 åringen i Sandefjord svømmehall. Målet er å bli trygg på seg selv i vann, sprute, dykke under vann, leke i vann osv.

Mangfold og gjensidig respekt

Mangfold og gjensidig respekt er et viktig prinsipp i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagen fremme respekt for menneskeverdet og fremme mangfold og gjensidig respekt. Dette innebærer at barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. 

Ønsker du å prate med oss i Villa Villekulla barnehage?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt for en hyggelig prat

Kontakt oss